ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
10 października 2019
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice podające do publicznej wiadomości, że w związku otrzymanym pismem znak WOOŚ.4221.68.2019.AM.2 z dnia 8.10.2019r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 10 października 2019 r. wezwano Pana Mariusza Stępniaka z firmy Drocad Sp. z o. o. działającego w imieniu Gminy Jaworzno do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie, na środowisko do dnia 7.11.2019 r.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa