ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
18 września 2019
Orzeczenia o przydatności/warunkowej przydatności/braku przydatności do spożycia wody z sieci wodociągowej na terenie miasta Mysłowice

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U, 2015 poz. 1989 ) Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia orzeczenia o przydatności/warunkowej przydatności/braku przydatności do spożycia wody z sieci wodociągowej na terenie miasta Mysłowice (nadzór bieżący i kontrola wewnętrzna) wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach).

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa