ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
25 czerwca 2019
Żłobek Miejski w Mysłowicach przypomina rodzicom

Żłobek Miejski w Mysłowicach przypomina rodzicom i opiekunom dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka od września 2019r. o konieczności złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka. Ostateczny termin złożenia stosownego dokumentu upływa 27.06.2019 r. o godz. 14.00.


Brak złożenia druku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i usunięciem wniosku z systemu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa