ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
20 marca 2017
Aktywny Samorząd - program dla
osób niepełnosprawnych

Aktywny Samorząd to program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych, która mieści się w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 21.

Głównym celem tego pilotażowego programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach realizacji programu - MODUŁII pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - można ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji w szkole:

  • policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym, dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

...::: Więcej informacji o programie :::...

 

Dane kontaktowe:

tel./fax 32 223 85 84

email: mops.son.myslowice@onet.pl

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa