ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Sesja Rady Miasta
29 października 2020

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice w trybie zdalnym.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice, w tym:

 • przyjęcie protokołu z XXIII zdalnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
 • przyjęcie protokołu z XXIV zdalnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 maja i 3 czerwca 2020 r.

3. Plan Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście – działania, związane z poprawą jakości powietrza w Mysłowicach, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice  (nr 10) (1157.16 KB).

4. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mysłowice  (nr 11) (358.16 KB),
 • zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice  (nr 12) (170.93 KB).

5. Wnioski i oświadczenia Radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  (nr 1) (192.28 KB),
 • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  (nr 2) (165.89 KB),
 • wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o. o. w Mysłowicach  (nr 3) (510.45 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Jaworowej  (nr 4) (458.94 KB),
 • zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice  (nr 5) (177.05 KB),
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021  (nr 6) (231.5 KB),
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.  (nr 7) (445.53 KB),
 • określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2021  (nr 8) (267.22 KB),
 • wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej /  (nr 9) (118.86 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 13) (80.76 KB),
 • zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 14) (36.91 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 15) (130.99 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 16) (306.94 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 17) (135.73 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 18) (329.56 KB).

9. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa