ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Posiedzenie Rady Sportu
21 stycznia 2020

Najbliższe posiedzenie Rady Sportu odbędzie się 17 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice. Spotkanie będzie otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie: strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów dotyczących rozwoju bazy sportowej, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu oraz projektów uchwał i zarządzeń w części dotyczącej kultury fizycznej i sporu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa