ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Otrzymaliśmy pieniądze na remont ul. Laryskiej i Kolejowej
12 września 2019

 

Dzisiaj prezydent miasta – Dariusz Wójtowicz odebrał z rąk wojewody – Jarosława Wieczorka czek na ponad 13 mln złotych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich. Przybyło na nie kilku prezydentów śląskich miast m.in. Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa. Podczas oficjalnej części wojewoda śląski wręczył przedstawicielom miast czeki, które wspomogą finansowo remonty dróg.

- Przekazaliśmy symboliczne czeki z Funduszu Dróg Samorządowych dla samorządowców, którzy zrealizują inwestycje lokalne, głównie powiatowe, ale również te gminne. Kwota ponad 30 mln zł zostanie rozdysponowana między Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Rudę Śląską, Piekary Śląskie i Mysłowice. To jest naprawdę duża pomoc i duży wkład, ale Fundusz Dróg Samorządowych był właśnie w tym celu tworzony. To są historyczne środki w perspektywie całego kraju, ale również w perspektywie naszego województwa. W roku 2015 mieliśmy 69 mln zł, teraz dysponujemy kwotą 300 mln zł. To jest duży skok, który ma przede wszystkim spowodować poprawę bezpieczeństwa i jakości poruszania się po drogach lokalnych – mówi Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.

Nasze miasto otrzymało ponad 13 mln złotoch z Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze te zostaną przekazane na poczet przebudowy ul. Laryskiej i Kolejowej. Obydwie ulice przejdą gruntowny remont. Na tej pierwszej odbędzie się przebudowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzezińską do skrzyżowania z ulicą 3 Maja z wyłączeniem skrzyżowań z ulicą Pukowca i Konopnickiej. Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów. Dodatkowo odbędą się roboty związane z modernizacją kanalizacji deszczowej. Całość przebudowy to 3500 mb. Zakres przebudowy ulicy Kolejowej obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego typu LED oraz roboty związane z nawierzchnią jezdni, chodników i wjazdów na długości 1624 mb.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa