ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Sesja Rady Miasta
10 października 2018

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 18 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2018 roku  (projekt protokołu) (255.1 KB).

3. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów na terenie Miasta Mysłowice  (druk) (418.19 KB).

4. Podsumowanie pracy Rady Miasta i jej organów w kadencji 2014 – 2018:

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej;
 • Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji powołanej do opracowania zmian w Statucie Miasta Mysłowice;
 • Sprawozdanie z  działalności Rady Miasta Mysłowice w kadencji 2014 -2018.

5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta w kadencji 2014 – 2018.

6. Informacja o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych miasta w kadencji 2014 – 2018.

7. Wręczenie podziękowań za pracę na rzecz miasta w kadencji 2014 – 2018.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (nr 1) (522.67 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Szabelnia  (nr 2) (72.32 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości, położonych w Mysłowicach w rejonie ulic Sosnowiecka - Szabelnia  (nr 3) (69.96 KB),
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul.Fabrycznej, na zabudowaną nieruchomość należącą do Transgór S.A.z siedzibą w Mysłowicach, położoną przy ul.Fabrycznej  (nr 4) (125.8 KB),
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach  (nr 5) (925.17 KB),
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hubertus w Mysłowicach  (nr 6) (1362.7 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XIX/287/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku pod nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  (nr 7) (76.5 KB),
 • zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019  (nr 8) (213.08 KB),
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.  (nr 9) (361.09 KB),
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019  (nr 10) (279.75 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 rok  (nr 11) (2865.58 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 12) (5119.5 KB).

9. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

10. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

11.Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

 • Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2017.

12. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

13. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa