ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Remonty dróg
6 lipca 2018

Zakończył się remont ul. Miarki, podobnie jak przebudowa ulic Orła Białego, Konopnickiej i Janowskiej – rozpoczął się odbiór techniczny tych dróg. Niebawem wyremontowane zostaną także na przykład ulice Saperów Śląskich, Kościelna, Skośna czy Szabelnia. Istotna dla mieszkańca powinna być wiedza na temat rodzajów wykonywanych w mieście remontów, które dzielą się na bieżące, średnie i generalne.

Remonty bieżące

To naprawy dorywcze, zwykłe doraźne łatanie dziur, wykonywane nierzadko w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. ubytki powstałe w okresie zimowym). Nierzadko zgłaszane w trybie interwencyjnym i realizowane w ciągu kilku dni, w zależności od rodzaju uszkodzenia i posiadanych środków. W tym roku w ramach remontów bieżących wykonano m. in.: remont ul. Stadionowej (boczne odcinki dojazdowe do Parku Słupna), natomiast niebawem wyremontowane zostaną ul. Szabelnia, Skośna oraz Rolna.

Remonty średnie

To wymiana nawierzchni jezdni na całej jej szerokości i odpowiednio długim odcinku. Taka inwestycja pozwala na szybką poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy i wykonywana jest z reguły na tych ulicach, gdzie pełny remont nie jest potrzebny bądź jeszcze nie jest możliwy, np. z powodu koniecznych prac podziemnych. Przykładem są tutaj ulice Nowowiejskiego i Różyckiego. Pierwsza ze względu na możliwości techniczne mogła być wyremontowana w ubiegłym roku w ramach remontów średnich. W przypadku ul. Różyckiego taki remont nie jest możliwy – infrastruktura podziemna wymaga pełnego projektu technicznego, a co za tym idzie większych nakładów finansowych, czyli wykonania prac w ramach remontów generalnych.
 

Przykładem remontu średniego są np. ostatnio wyremontowane ulice Batorego, Stalmacha, Brzęczkowicka, Stadionowa, Dzióbka, Gagarina, Morgowską, Murckowską, Sienkiewicza, Boczna oraz aktualnie ukończona ul. Miarki. Dzięki inwestycji ul. Miarki zyskała nową nawierzchnie i chodniki, miejsca postojowe oraz ścieżkę rowerową. Remont został wykonany w ramach zeszłorocznych remontów średnich, który z uwagi na prace prowadzone przez Tauron Ciepło musiał zostać przerwany i jego zakończenie opóźniło się. Prace wykonało konsorcjum firm „ROMUS” i „DIORYT” z Katowic.

Przed nami remonty średnie ulic Saperów Śląskich na odcinku od Ziętka do Brzęczkowickiej oraz Kościelnej od Chrzanowskiej do Damrota. Prace wykona Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny z Mysłowic za ponad 1,2 mln zł.

Remont generalny

To z kolei prace w ramach zadania inwestycyjnego, czyli modernizacja i przebudowa jezdni, remont kanalizacji deszczowej, przebudowa lub budowa nowych chodników czy zatok autobusowych nierzadko z budową nowych miejsc parkingowych oraz ścieżki rowerowej. Aby mógł być prowadzony niezbędne jest opracowanie projektu budowlanego. Zadanie umieszczane w budżecie na dany rok, więc brak jest możliwości przeprowadzenia dodatkowych, niezaplanowanych tego typu prac w danym okresie budżetowym.

Ostatnie remonty generalne przeprowadzane były na ul. Orła Białego, Konopnickiej i Janowskiej. Ulica Orła Białego przeszła generalną przebudowę, w ramach której wykonano remont kanalizacji deszczowej, jezdni, budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz wymianę oświetlenia na nowe typu LED. Inwestycję wykonało konsorcjum firm JKM Sp. z o. o. z Mikołowa i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. z Chorzowa. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,6 mln zł.

Ulica Konopnickiej łączy dzielnice Krasowy i Larysz i jej przebudowa wykonana była również w ramach remontów generalnych. W ramach tej wartej ponad 5 mln złotych inwestycji, firma Eurovia wybudowała rondo na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej z Laryską, wykonane zostało odwodnienie ulicy, przebudowana została sieć energetyczna, wykonana nowa sieć oświetleniowa i przebudowany gazociąg, a także wybudowano chodnik na całej długości oraz zjazdy do posesji.

Firma Eurovia Polska S. A. z Kobierzyc wykonała natomiast remont ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową do granicy miasta. Inwestycja polegała na przebudowie jezdni, chodników i zjazdów do posesji. Ponadto modernizacja objęła również remont dwóch ulic bocznych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 3 mln. zł.

Najbliższe remonty generalne planowane są na ulicach 3 Maja i Laryskiej.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa