ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Startuje program "Dobry start"
28 czerwca 2018

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, niezależnie od dochodu, na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do 24. roku życia. Program przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu czy „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej -  rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

  • Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Mysłowic będą przyjmowane i realizowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Powstańców 9.

Kiedy złożyć wniosek?

  • Wniosek będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

  • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenia zostaną wypłacone nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, tj. wrzesień-listopad, wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa