ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Co zrobić, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu
14 maja 2018

Intensywne opady deszczu, wysokie temperatury, fale upałów, burze i wiatry oraz powódź to zjawiska które utrudniają życie mieszkańcom Mysłowic. Ich nasilenie się w przyszłości może spowodować szkody i straty finansowe. Propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych, były dyskutowane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalistów z Urzędu Miasta, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Warsztaty zostały zorganizowane 8 maja w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, w którym powstają Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast.

Mysłowice są jednym z partnerów Ministerstwa Środowiska w projekcie „Wczujmy się w klimat”, w którym przygotowywane są Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Mysłowice są jednym z mniejszych miast co nie oznacza, że przygotowanie tego planu jest prostsze niż dla miasta liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców. Najważniejszą częścią tego dokumentu jest plan działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (deszczy nawalnych, burz, powodzi), które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz powodują największe zniszczenia.

Mieszkańcy Mysłowic najbardziej narażeni są na skutki występowania wysokich temperatur w ciepłych porach roku, szczególnie w czasie fal upałów, gdy temperatura przekracza 30°C. Wtedy na obszarach zabudowanych (centrum miasta, osiedla) ciepło zostaje „uwięzione” na nagrzanej powierzchni budynków i nawierzchni dróg dając efekt Miejskiej Wyspy Ciepła. Intensywne opady oraz burze i silny wiatr powodują lokalne podtopienia ulic i budynków i są przyczyną poważnych szkód materialnych. Koszty ich usuwania ponosi miasto, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy. Ponadto problemem jest również zanieczyszczenie powietrza pyłami i występowanie smogu zimowego.

Wśród proponowanych przez specjalistów z Urzędu Miasta i ekspertów działań adaptacyjnych znalazły się przede wszystkim działania zabezpieczające miasto przed zalewaniem przez wody opadowe, m.in. modernizacja infrastruktury technicznej odprowadzania wód opadowych oraz budowa zbiorników retencyjnych, a także rozbudowa błękitno-zielonej infrastruktury, która pozwoli „zatrzymać” wodę w mieście.

Betonowe powierzchnie stanowią zaporę dla wody, która zamiast wnikać w glebę i być pochłaniana przez zieleń, spływa bezpośrednio do kanalizacji. Marnujemy w ten sposób olbrzymie ilości wody – mówi Marta Fudała. – W upalny dzień na asfaltowych ulicach trudno jest wytrzymać, ale w cieniu drzewa czy w parku jest znacznie chłodniej. Głównym procesem powodującym takie ochłodzenie jest parowanie wody z powierzchni liści. Dlatego sadzenie drzew czy tworzenie nowych terenów zieleni w mieście spowoduje obniżenie temperatury podczas gorących i upalnych dni oraz znacznie poprawi estetykę przestrzeni miejskich.

W propozycjach działań adaptacyjnych uwzględniono również termoizolację budynków mieszkalnych co nie tylko poprawi komfort termiczny mieszkańcom i zmniejszy wydatki na ogrzewanie, ale także wiąże się z ograniczeniem niskiej emisji.

Zaproponowano również pakiet działań edukacyjnych i informacyjnych, które powinny podnieść wiedzę i świadomość mieszkańców na temat negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz niskiej emisji i sposobów jej ograniczania – podkreśla Marta Fudała. – Działania informacyjne powinny pokazać mieszkańcom dobre praktyki i zachęcić do ich stosowania.

W trakcie dyskusji podkreślono konieczność, stworzenia sieci współpracy z innymi miastami Górnośląsko Zagłebiowskiej Metropolii do wdrażania działań adaptacyjnych. Ułatwi to m.in. budowę systemu ścieżek rowerowych, czy też pozwoli na wypracowanie wspólnej koncepcji zagospodarowania Trójkata Trzech Cesarzy.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania zostaną poddane analizom ekonomicznym w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które zostaną wpisane do Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Mysłowic.

Na warsztatach w Mysłowicach obecni byli m.in. przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Tramwajów Śląskich, KZK GOP, GDDKiA Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa