ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Mysłowicki Budżet Obywatelski: zakończyła się ocena formalna wniosków
11 sierpnia 2017

Zgodnie z harmonogramem 11 sierpnia Urząd Miasta Mysłowice zakończył prace związane z formalną oceną wniosków MBO. Wszystko wskazuje na to, że każdy z dziesięciu wniosków, które wpłynęły do magistratu trafi ostatecznie pod głosowanie mieszkańców. Finalna lista zadań przyjętych i odrzuconych opublikowana zostanie 1 września.

Obecnie trwa II edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Do 8 maja każdy mieszkaniec, który ukończył 15 rok życia mógł złożyć dowolną liczbę propozycji zadań, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach MBO. Do dyspozycji jest 1 mln zł z budżetu miasta.

II edycja MBO przyniosła 10 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Podobnie jak w roku ubiegłym przeważały projekty z obszaru sportowo-rekreacyjnego jak utworzenie skwerów, placów zabawowych, skateparku czy boiska. Zgłoszono również dwa zadania o typowo ogólnomiejskim charakterze: „Pogromcy Bazgrołów – Mysłowice Estetyczne Miasto” oraz „Zdrowsze powietrze = zdrowsze dzieci. Oczyszczacze powietrza dostępne dla wszystkich mieszkańców”.

Wszystkie zgłoszone zadania pod kątem formalnym oceniał specjalnie powołany zespół. Już na samym początku prac ponad połowa z nich została zakwalifikowana jako pozytywnie oceniona – oznacza to, że usytuowanie zadania, koszty jego realizacji i zakres prac nie stały w sprzeczności z żadnym zapisem regulaminu. Pozostałe zadania budziły drobne zastrzeżenia, które wyjaśnione zostały z wnioskodawcami, a wnioski zmodyfikowane. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że każda propozycja zadania zgłoszona w terminie naboru trafi na listę zadań przyjętych – ta opublikowana zostanie 1 września.

W Mysłowickim Budżecie Obywatelskim do dyspozycji mieszkańców jest 1 mln zł. Oznacza to, że wygra zadanie lub zadania, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców i zmieszczą się w powyższej kwocie. Głosowanie odbędzie się w terminie 9-20 października tego roku.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa