ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zgłoś przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo do ewidencji w Mysłowicach
17 maja 2017

Każdy mieszkaniec Mysłowic, który na terenie swojej posesji posiada zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, tj. szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszony jest, by zgłosić ten fakt do ewidencji w Urzędzie Miasta Mysłowice. Akcja ma na celu uzupełnienie ewidencji prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska oraz przypomnienie mieszkańcom o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z firmą do tego uprawnioną.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków dostępnego poniżej i dostarczenie go do Urzędu Miasta Mysłowice (osobiście, drogą elektroniczną w formie skanu oryginału na adres: srodowisko@um.myslowice.pl lub za pomocą poczty). Druk można również wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta Mysłowice w pokoju nr 2 przy ul. Strumieńskiego 5. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 31 71 372. Z uwagi na konieczność uzyskania wiarygodnych danych na potrzeby prowadzonej weryfikacji brak jest możliwości telefonicznego przekazywania przez mieszkańców powyższych danych.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej określone wymagania. W celu weryfikacji planuje się w Mysłowicach patrole Straży Miejskiej, które będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Natomiast w przypadku, gdy mieszkańcy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, należy to uczynić niezwłocznie z jednym z podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice. Wykaz uprawnionych przedsiębiorców znajduje się również poniżej.

Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, a na mieszkańców obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa