ePUAPSEKAPSilesia

System Zarządzania Jakością

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wprowadzony w Urzędzie Miasta Mysłowice System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 zatwierdzony został przez auditorów zewnętrznych po przeprowadzonym w dniach 17 - 18 czerwca 2010 r. audicie certyfikującym. Pozytywna ocena auditorów, potwierdzająca działanie Urzędu zgodnie z Normą, podtrzymana została w trakcie auditów nadzorczych (14.06.2011, 26.06.2012) oceniających skuteczność działania Systemu Zarządzania Jakością. Ostatni audit certyfikujący miał miejsce 11 lipca 2013 r. i został przeprowadzony przez nową jednostkę certyfikującą - Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. Pozytywny wynik auditu potwierdzony został Certyfikatem, którego ważność upływa 20 lipca 2016 r.
 
Powyższe audity są dowodem na skuteczność i prawidłowość opracowanego, wdrożonego i doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością, którego podstawowym celem jest zwiększenie zadowolenia klientów poprzez spełnienie ich wymagań.
 
Przedstawione poniżej załączniki poświadczają zgodne z Normą wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością (certyfikat) oraz dokumentują wyznaczanie sobie przez Urząd Miasta Mysłowice celów, których realizacja prowadzi do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych (Polityka Jakości).
 
Dodatkowych informacji związanych z Systemem Zarządzania Jakością udziela Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009:
 
Marcin Patałąg
tel.: (+48) 32 317 12 05
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta