ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
13 września 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/330/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Miasta Mysłowice.
13 września 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa