ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
11 stycznia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne, trybu rozliczana tych dotacji oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
10 stycznia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa