ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
16 marca 2017 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi dot. projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mysłowice do nowego ustroju szkolnego
16 marca 2017 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
6 marca 2017 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach
3 marca 2017 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta