ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
19 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Mysłowice
19 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Mysłowice
11 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
11 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
11 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/529/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mysłowice do nowego ustroju szkolnego.
11 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasta Mysłowice
4 kwietnia 2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Mysłowice na stałe obwody głosowania
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa