ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
20 kwietnia 2020 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice
17 kwietnia 2020 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.
17 kwietnia 2020 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
15 kwietnia 2020 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/438/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach z późn. zm.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa