ePUAPSEKAPSilesia

Konsultacje z NGO

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
17 września 2019 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, dotyczących określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
13 września 2019 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach
13 września 2019 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/86/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Mysłowice.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa